Detalii noutăți

< Sărbătoarea Comunei Teliu: „Cântec de toamnă”
04.09.2014 08:19 Age: 7 yrs

Conferinţa de lansare a proiectului „Promovarea incluziunii sociale şi economice a femeilor – PROFEM”


SC Technical Training SRL, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Primaria Comunei Dochia, Judetul Neamt (partener national) şi TECHNIKI EKPEDEFTIKI S.A. (partener transnaţional), organizeaza, in data de 05 septembrie 2014,  pentru Regiunea Centru in Brasov la BUSINESS PARK BRASOV, Sala Luchian, Str. Ionescu Crum nr. 1, incepand cu ora 10.00

Conferinţa de lansare a proiectului

„Promovarea incluziunii sociale şi economice a femeilor – PROFEM” (POSDRU/144/6.3/S/129800)

 

Obiectivul general al proiectului vizeaza accesul egal la ocupare şi facilitarea integrarii socio-profesionale a unui numar de 720 de femei neocupateaferente regiunilor Bucureşti-Ilfov, Centru şi Nord-Est prin furnizarea unor programe de formare profesionala continua in vederea facilitarii accesului pe piata muncii.

Desfaşurat pe parcursul a 18 luni (mai 2014 – noiembrie 2015), proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptarii activitaţilor atat la specificul grupului tinta cat si la specificul local si a abordarii integrate a nevoilor membrilor sai. Totodata, prin intermediul atelierelor de lucru adresate expertilor si operatorilor mass media se va promova rolul si importanta femeii in familie, companie si societate, echilibrarea raportului intre sexe si constientizarea principiului egalitatii de sanse.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se înscrie în Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie: 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.