Detalii noutăți

< S-a deschis cea mai modernă grădină zoologică din ţară
08.10.2014 06:06 Age: 10 yrs

Produsele tradiţionale se vor putea vinde doar cu logo-ul Ministerului Agriculturii


Modificările legislative privind atestarea produselor tradiţionale româneşti a dus la micşorarea listei cu producători naţionali care îndeplinesc noile condiţii. Astfel, la ora ­actual în Registrul naţional al produselor tradiţionale (RNPT), administrat de Direcţia Generală Industrie Alimentară, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, figurau 19 produse atestate din judeţul Braşov, dintre care produse de panificaţie, produse din carne, pește şi produse din lapte.
Potrivit noilor normative care reglementează produsele tradiţionale, cantitatea pro­dusă zilnic trebuie limitată, la alimente – la 400 de kilo­grame (sau litri) pe zi, cu excepţia produselor de panificaţie, unde cantitatea medie maximă este de 300 kg/zi, respectiv 800 kg/zi pentru mai multe produse atestate.

Conform legislaţiei, toate produsele tradiţionale trebuie să obţină din nou atestatul, ceea ce a condus la diminuarea listei de produse tradiţionale existente. Până la revizuirea metodologiei de acordare a atestatului de produs tradiţional, foarte multe produse alimentare de pe piaţa românească purtau denumirea de „produs tradiţional” fără a fi însă tradiţionale în adevăratul sens al termenului. Atestatele deja existente au rămas valabile nouă luni de la data intrării în vigoare a ordinului, iar eliberarea noului tip de atestat s-a făcut la solicitarea operatorului economic, după verificarea vechiului caiet de sarcini şi a spaţiului destinat producţiei.

Reatestarea şi atestarea produselor tradiţionale româneşti în baza noului ordin a fost necesară pentru a asigura o concurenţă loială între producători şi pentru a spori credibilitatea produselor în ochii consumatorilor. Cei înregistraţi în Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale (RNPT) vor avea de acum încolo pe etichetă un logo de produs tradiţional. Logoul naţional este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar folosirea acestuia fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare. Certificarea produselor prezintă o serie de avantaje: produsul atestat ca tradiţional reflectă aşteptările consumatorilor, ­fiind fabricat din materii prime locale, prezintă o reţetă tradiţională specifică locului de prelucrare şi are în procesul de obţinere şi operaţiuni de prelucrare manuale, toate acestea dovedind un mod de lucru tradiţional.

Mai exact produsul tradiţional se traduce prin produs alimentar fabricat în România, cu materie primă locală, care nu are în compoziţie aditivi alimentari şi este făcută după o reţetă tradiţională.

De asemenea, modul de producţie şi de prelucrare şi procedeul tehnologic trebuie să fie tradiţionale şi să se distingă de alte produse similare din aceeaşi categorie. Dacă tradiţionalitatea se datorează doar provenienţei sau originii geografice şi aplicării unei i-novaţii tehnologice, produsul nu este acceptat în această categorie.

Termenul limită de reatestare este până la 30 noiembrie 2014.

 

Ghid de bune practici - Atestarea produselor tradiționale