Detalii noutăți

< 1 iulie 2015 - se deschid noi linii de finantare pe PNDR 2014 – 2020
22.06.2015 07:50 Age: 7 yrs

Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică documentele pentru proiecte care vizează tinerii NEETs („Not in employment, education or training”, n.r.) în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.


Ministerul Fondurilor Europene din Fondul – DG PCU a publicat spre consultare următoarele documente pentru Programul Operational Capital Uman:

 1.1 Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015 – draft

1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft

1.3 Contract de finantare – draft

1.4 Acord de Parteneriat – draft

2.1 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 - Initiativa „Locuri de muncă pentru tineri” si Axa 2 – „Îmbunătătirea situatiei tinerilor din categoria NEETs”

2.2 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRATORILOR DEFAVORIZATI SI PENTRU FORMAREA ACESTORA „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs someri”.

2.3 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs someri”.

Cererea de propuneri de proiecte pentru Axa 1 - Initiativa „Locuri de muncă pentru tineri” si Axa 2 – „Îmbunătătirea situatiei tinerilor din categoria NEETs” este asociată schemei de AJUTOR DE STAT pentru recrutarea lucrătorilor defavorizati si pentru formarea acestora - „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs someri” si schemei de minimis „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs someri”.

Cererea de de propuneri de proiecte asociată este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

În cadrul axei prioritare 1, bugetul alocat proiectelor ce vor viza regiunile Centru, Sud-Est si Sud Muntenia este de 30 mil. Euro. Acesta este format din resursele „Initiativei Locuri de muncă pentru tineri”, din FSE (27,57 mil Euro) si din contributie natională.

În cadrul axei prioritare 2, bugetul alocat proiectelor ce vor viza regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia este de 25 mil. Euro si este co-finantat din FSE (aceste regiuni nefiind eligibile pentru ILMT), după cum urmează:

- pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) finantarea FSE este de 16,998 mil. Euro, iar contributia natională este de 3,002 mil. Euro;

- pentru regiunea mai dezvoltată (Bucuresti Ilfov), finantarea FSE este de 4 mil. Euro, iar contributia natională este de 1 mil. Euro.

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, alocarea financiara este de 10 milioane de Euro (contributie UE + contributie nationala) pentru fiecare dintre regiunile aferente AP1 si 5 milioane de Euro (contributie UE + contributie nationala) pentru fiecare regiune de dezvoltare aferente AP2, respectiv o alocare financiară totală de 55 milioane Euro.

 Grupul tintă selectat trebuie să includă DOAR tineri NEETS someri de la nivelul unei singure regiuni de dezvoltare.

Deoarece rezultatul final il reprezintă ocuparea tinerilor NEETS, rezultatul cu privire la ocupare trebuie avut in vedere in mod OBLIGATORIU. Tinta de ocupare minimă pentru grupul tintă care beneficiaza de sprijin trebuie să fie de minim 70% (indicator de rezultat).

 Prin schema de AJUTOR DE STAT pentru recrutarea lucratorilor defavorizati si pentru formarea acestora - „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs someri” firmele interesate să angajeze tineri si să ii instruiască in concordanta cu nevoile firmei pot beneficia de fonduri europene nerambursabile in limita a 500.000 Euro.

Schema de AJUTOR DE MINIMIS - „Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri” oferă firmelor interesate să angajeze tineri si să ii instruiasca fonduri nerambursabile in limita a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care efectuează transport de mărfuri).

Ghidurile de finantare sunt consultative. Ele pot fi descarcate de pe site-ul www.fonduri-ue.ro/posdru/.