Detalii noutăți

< ZILELE COMUNEI HĂLCHIU
20.09.2016 14:49 Age: 6 yrs

POCU: Au fost lansate apelurile de proiecte „Şcoală pentru toţi” și „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”!


Ministerul Fondurilor Europene a lansat astăzi, 13 septembrie 2016, apelurile de proiecte „Şcoală pentru toţi”, cu o alocare de 173,2 milioane euro și „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane euro din POCU.

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face începând cu 13 septembrie 2016, ora 15:00 și se încheie în data de 15 noiembrie 2016, ora 16:00.

Descarcă Ghidul „Şcoală pentru toţi”

Descarcă Ghidul  „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”

Cele două apeluri sprijină „Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii” şi au ca scop reducerea şi prevenirea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate.

„Şcoală pentru toţi” este un apel de proiecte care se adresează în primul rând copiilor, elevilor, tinerilor și adulților din programe A doua șansă. Programul cuprinde măsuri integrate socio-educaționale și vizează în același timp familia, școala și comunitatea. Apelul este deschis tuturor școlilor, dar cele defavorizate au prioritate în evaluare.

„Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” este dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au mulți copii aflați în risc de abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină în școală profesorii calificați. Modelul internaţional de bune practici care a inspirat acest program este Teach for America, aplicat în ţara noastră de către organizaţia parteneră Teach for Romania