Detalii noutăți

< Festivalul Trandafirul din Cetate - Feldioara , 13-14 mai 2017
15.06.2017 05:07 Age: 6 yrs

Lansare în consultare publică Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale a POR 2014-2020 - UPU


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat spre consultare publică, în data de 13.06.2017, Ghidul specific aferent Obiectivului Specific 10.2 „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii” din cadrul Axei Prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Investițiile prevăzute în cadrul Obiectivului Specific 10.2 vizează învățământul profesional şi tehnic. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt avute în vedere realizarea unor investiții de tipul construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere/ echipare a infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Apelul se adresează unităţilor administrativ-teritoriale și instituțiilor administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020. Valoarea minimă eligibilă  a unui proiect este de 100.000 euro, iar cea maximă de 6.700.000 euro, dar nu va depăşi 30.000.000 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data depunerii cererii de finanţare.

Ghidul specific poate fi descărcat atât de pe pagina de internet www.regio-adrcentru.ro, secțiunea POR 2014-2020/ Ghiduri 2014-2020/ Ghiduri lansate în consultare, cât și de pe pagina http://www.inforegio.ro. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la data de 28.06.2017.

Pentru orice informaţie detaliată referitoare la aspectele menționate vă rugăm contactaţi ADR CENTRU la tel. 0358 401276, int. 423; 422; 421 sau prin intermediul adresei de e-mail: programe@adrcentru.ro.

 

Ghidul specific poate fi descărcat AICI