Detalii noutăți

< POCA: Pe 10 august a fost lansata cererea de proiecte pentru prevenirea corupției la nivel local și central!
21.08.2017 10:13 Age: 5 yrs

AMPOR a lansat Ghidul solicitantului 8.2.B - Unitati de primiri urgente


Autoritatea de  Management POR a lansat in data de 18.082017 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR – Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivului Specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”.

Ghidul pentru Apelul P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni – cod apel POR/180/8/2 pentru proiecte implementate în regiunile Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Centru se poate descarca de aici