Detalii noutăți

< Anunț achiziții - Solicitare de ofertă servicii organizare eveniment pentru proiectul "PROmotorii Firmei Tale (PROFIT)-pentru regiunea Centru", cod SMIS 104254
26.02.2019 14:41 Age: 3 yrs

Un nou apel de finanțare de MĂRȚIȘOR!


Tradițional, Administrația Fondului Cultural Național lansează la 1 martie 2019 o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale.

Acestă sesiune are alocat un buget de 15,400,000 lei pentru 11 arii tematice.

Informațiile referitoare la priorități, plafoane de finanțare și calendarul de derulare a sesiunii II/2019 sunt disponibile online pe pagina www.afcn.ro .