Detalii noutăți

< Comunicat de presă MĂLIN 30.09.2020
01.10.2020 08:19 Age: 4 yrs

Informare - Prelungirea perioadei de depunere apel de proiecte POR/8/8.1/B/1/7

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru


 

 

Perioada de depunere a proiectelor pentru apelu POR/8/8.1/B/1/7 – Centre comunitare integrate se prelungește până la data de 31 decembrie 2020, ora 12.00. 

 

Prin intermediul Operațiunii B - Centre comunitare integrate se vor finanța construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate.

 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt Unităţile administrativ-teritoriale care se regăsesc în cadrul Anexei 14 la Ghid, precum şi parteneriatele între acestea şi:

 

  • Alte unităţi administrativ-teritoriale;

  • Orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

 

Grupurile vulnerabile care fac obiectul înființării centrelor comunitare integrate sunt cele definite conform art. 7 din OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare.

 

 Suma alocată Regiunii Centru prin acest apel este de 2.911.874 euro. Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 10.000 euro, iar cea maximă 100.000 euro. Rata de cofinanțare din partea solicitantului este de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

Pentru orice informație detaliată referitoare la aspectele menționate vă rugăm să ne contactați la tel. 0358 401276, int. 421 - 426 sau prin intermediul adresei de email: programe@adrcentru.ro.