Detalii noutăți

< Expoziție de fotografie interactivă - ,,Women from different cultures through the eyes of make-up”
21.09.2021 15:06 Age: 69 days

CHESTIONAR privind Programul Operațional Regional Centru 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru


 

 

Pregătirea noului Program Operațional Regional (POR) Centru 2021-2027 a început în anul 2020 și i-a implicat pe toți actorii regionali cu responsabilități și interese în dezvoltarea Regiunii Centru în discuții privind identificarea și prioritizarea domeniilor de investiții, bugetele necesare și tipurile de organizații ce urmează să fie sprijinite.

 

Vă informăm că Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) va gestiona, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) Centru 2021-2027, primul program operațional cu priorități și alocări adaptate cu adevărat nevoilor regionale. Prin intermediul POR Centru 2021-2027, va continua procesul de dezvoltare regională început în 2007, derulat prin POR 2007-2013 și 2014-2020 și concretizat în proiecte care au contribuit la dezvoltarea economico-socială a Regiunii Centru.

 

Pentru o conturare cât mai echilibrată a domeniilor de investiții și finalizarea elaborării POR Centru 2021-2027, ADR Centru își propune să consulte toți actorii regionali, atât organizațiile interesate de la nivel regional, cât și cetățenii Regiunii Centru, asupra tipurilor de intervenții prevăzute în cadrul Programului și care ar fi ordinea prioritară a acestora. În acest fel, în calitatea dumneavoastră de membrii în structurile de consultare, avizare și sprijin de la nivel regional, vă invităm să răspundeți la chestionarul disponibil aici: ec.europa.eu/eusurvey/runner/aae24845-b612-6aac-a344-0b5160108e94  și după caz, să îl diseminați tuturor persoanelor interesate. Facem precizarea că toate răspunsurile au caracter confidențial și vor sprijini ADR Centru în procesul de elaborare a acestui program. Completarea chestionarului durează aproximativ 10-15 minute. Termenul până la care se pot trimite răspunsuri: 3 octombrie 2021.

 

POR Centru 2021-2027 vizează dezvoltarea integrată a Regiunii Centru cu accent pus pe investițiile din domeniu cercetării, inovării, antreprenoriatului și digitalizării, dezvoltării urbane, protecției mediului, educației, patrimoniului cultural și turismului. Versiunea actuală a programului poate fi consultată accesând http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați telefonic la 0358/401.276 int. 421 sau 466 sau prin email la programe@adrcentru.ro. Persoane de contact: Tudor Udrea, Șef Serviciu Gestionare POR și CM sau Gabriela Țârău, Șef Serviciu Dezvoltare Proiecte  și Parteneriate lnterregionale.