Detalii noutăți

< Ghid pentru Dezvoltarea Rețelelor Inteligente de Distribuție a Gazelor Naturale din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)
30.09.2020 05:26 Age: 4 yrs

Comunicat de presă MĂLIN 30.09.2020

MUNCA, ASUMARE, LEGALITATE PENTRU INTEGRARE ȘI NEDISCRIMINARE (MĂLIN)


 

 

Primaria Municipiului Codlea, în parteneriat cu SC Redis Consult SRL Râșnov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov,

Universitatea Spiru Haret, Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea și Asociația Îngrijiri Acasă, a derulat in perioad 29 august 2017 – 30

septembrie 2020 proiectul Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MĂLIN), finanțat prin Programul

Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea săraciei, Operaţiunea “Reducerea numărului de

comunităţii marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunitaţi încare populaţia aparţinând

minorităţii roma reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala,

prin implementarea de masuri integrate” - Schema de ajutor de stat “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 0 ) în comunităţile

marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”, cod MySmis 101760.

 

Pentru mai multe informații, accesați documentul de mai jos sau vizualizati pagina proiectului MĂLIN: