Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MĂLIN)

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.