Detalii noutăți

< Consultare versiune consolidată a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru
07.10.2020 16:48 Age: 4 yrs

Anunț selectie parteneri

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov


 

 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități de drept privat, în vederea depunerii unei fișe de proiect în cadrul apelului POCU/GAL Garcini/2020/ AP 5/ 2 / OS 5.1 –aferent Măsurii M.2.2 – a GAL Gârcini -Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei- apel intitulat - Asigurarea accesului la cursuri de formare antreprenorială și consiliere în vederea înființării de noi afaceri/structuri de economie socială,

 

Prezentul apel de cereri de propuneri de proiecte vizează implicarea persoanelor vulnerabile din SDL Gârcini in cursuri de formare antreprenoriala si consultanță antreprenoriala care să îi ajute să își dezvolte noi structuri de afaceri viabile și sustenabile. Pentru desfășurarea activităților specifice proiectului, ADDJB în baza OUG. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, face prezenta selecție de parteneri, care vor participa la implementarea proiectului.

 

 

 

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului la cursuri de formare antreprenoriala si consiliere antreprenoriala pentru persoane vulnerabile din Garcini, în vederea înființării de noi afaceri și structuri ale economiei sociale de către aceștia, contribuind astfel la crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea situației comunității vizate de SDL Gârcini.

 

 

 

Prezentul anunț are scopul de a identifica parteneri care să se implice, în implementarea activităților de formare profesională (competențe antreprenoriale și antreprenoriat social) și informare și consiliere profesională și medierea muncii.