Detalii noutăți

< Rezultat apel selecție parteneri
27.10.2020 11:34 Age: 4 yrs

Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

Programul Operațional Infrastructura Mare


 

 

S-a lansat apelul de proiecte ”Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, prin Programul Operational Infrastructura Mare-POIM din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

 

În situația în care vă încadrați în categoria beneficiarilor eligibili (județul Brașov) și aveți nevoie de sprijin în vederea pregătirii unui proiect în cadrul acestei operațiuni, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) este alături de dumneavoastră și vă oferă suportul necesar.

 

Prezentul apel de proiecte va fi de tip necompetitiv cu depunere continuă, în limita bugetului alocat.

 

Dată şi oră începere depunere de proiecte: 25.10.2020, ora 17:00

 

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 15.01.2021, ora 17:00

 

·      Acțiunile finanțabile conform POIM

 

  1. Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu:

 

- echipamente de protecție / dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor;

 

- containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2 -dotarea cu containere sanitare mobile poate fi propusă doar pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din regiunile mai puțin dezvoltate, care nu dispun de acces la rețeaua de apă și canalizare

 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 

a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;

 

c) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale;

 

d) parteneriatul dintre autoritățile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) și c);

 

e) parteneriatele dintre inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.

 

Detalii despre GHIDUL DE FINANȚARE:

 

https://mfe.gov.ro/calendar/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-unitatilor-de-invatamant-de-stat-in-vederea-gestionarii-situatiei-de-pandemie-generata-de-virusul-sars-cov-2/