Detalii noutăți

< Vizită delegație Ștefan Vodă
15.10.2021 16:13 Age: 300 days

Consultare publică a Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov orizonturi 2021–2030


 

 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov lansează procesul de consultare publică a  Strategiei de dezvoltare a Județului Brașov orizonturi 2021 – 2030, revizuită în cadrul proiectului „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, finanțat din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1, Axa Prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

 

Așteptăm propunerile/observațiile/completările dvs. cu privire la acest document strategic, pe adresa de e-mail: consultare@addjb.ro până în data de 31 octombrie 2021.

 

Pentru mai multe detalii accesați următoarele fișiere:

 

Analiza situației actuale a județului Brașov

 

Perspective de dezvoltare

 

Fișele localităților din județul Brașov

 

Planul de acțiune

 

Pentru a avea un feedback de la dumneavoastră cu privire la documentul strategic propus spre consultare vă rugăm să completați acest chestionar.