Inaugurarea fostei Case Parohiale din Criț și Ziua porților deschise - august 2014

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.