B.R.A.V.O - Anti-Bullying rezistă, acționăm cu voce și opoziție

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.