Coridorul Prejmer - Teliu - Budila - Vama Buzăului "Destinație culturală de excelență"

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.