Demararea acțiunilor pentru dezvoltare locală în zona de Nord-Est a județului Brașov

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.