Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.