Modele de dezvoltare comunitară în noile state membre ale UE. "Brașov - trecut și prezent"

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.