PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.