Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov - orizonturi 2010-2020-2030

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.