„RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere”

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.