METODOLOGIE DE SELECŢIE a grupului ţintă al proiectului ”START-Antreprenor în Gârcini” POCU/717/5.1/149156

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.